Ekspert: poslednje izmene od 4.11.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 04.11.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:


 • Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje ("Sl. glasnik RS", br. 132/20)

 • Odluka o obrazovanju Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 132/20)

 • Odluka o izboru Vlade ("Sl. glasnik RS", br. 130/20)

 

U Ekspertu se trenutno nalazi:


 • Propisa: 127497

 • Službenih mišljenja: 16537

 • Sudske prakse: 9392

 • Modela akata: 859

 • Obrazaca: 37321

 • Podzakonskih akata: 94529

 • Prečišć. tekstova: 28855

 • Propisa CG: 1891

 • Propisa R.Srpske: 2297

 


Korisni linkovi: