Ekspert: poslednje izmene od 4.11.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 04.11.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje ("Sl. glasnik RS", br. 132/20)
 • Odluka o obrazovanju Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 132/20)
 • Odluka o izboru Vlade ("Sl. glasnik RS", br. 130/20)
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 127497
 • Službenih mišljenja: 16537
 • Sudske prakse: 9392
 • Modela akata: 859
 • Obrazaca: 37321
 • Podzakonskih akata: 94529
 • Prečišć. tekstova: 28855
 • Propisa CG: 1891
 • Propisa R.Srpske: 2297
 
Korisni linkovi: