Ekspert: poslednje izmene od 5.08.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 05.08.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o bližim uslovima o sadržaju, načinu prikupljanja i dostave podataka neophodnih za izradu Centralnog informacionog sistema tehničkih pregleda vozila ("Sl. glasnik RS", br. 104/20)
 • Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa podrške akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama u 2020. godini ("Sl. glasnik RS", br. 104/20)
 • Pravilnik o stručnom ispitu za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica ("Sl. glasnik RS", br. 104/20)
 • Zaključak (Vlade 05 broj 401-6052/2020, o dodatnim direktnim davanjima iz budžeta Republike Srbije i fiskalnim pogodnostima privrednim subjektima u privatnom sektoru, radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19) ("Sl. glasnik RS", br. 104/20)
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 125960
 • Službenih mišljenja: 16396
 • Sudske prakse: 9318
 • Modela akata: 853
 • Obrazaca: 36868
 • Podzakonskih akata: 93433
 • Prečišć. tekstova: 28427
 • Propisa CG: 1855
 • Propisa R.Srpske: 2252
 
Korisni linkovi: