Ekspert: poslednje izmene od 6.05.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 06.05.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 31/19) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 31/19) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar ("Sl. glasnik RS", br. 31/19) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o upisu učenika u srednju školu("Sl. glasnik RS", br. 30/19) 
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 30/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 116500
 • Službenih mišljenja: 15738
 • Sudske prakse: 8983
 • Modela akata: 817
 • Obrazaca: 33590
 • Podzakonskih akata: 86319
 • Prečišć. tekstova: 26254
 • Propisa CG: 1730
 • Propisa R.Srpske: 2112
 
Korisni linkovi: