Ekspert: poslednje izmene od 7.04.2021

Ekspert Internet je ažuriran 07.04.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:


 • Uredba o izmenama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 34/21)

 • Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja (U PRIMENI: od 1. januara 2022. godine) ("Sl. glasnik RS", br. 32/21)

 • Uredba o dopuni Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave ("Sl. glasnik RS", br. 32/21)

 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o visini članarine za članove Farmaceutske komore Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 32/21)

 

U Ekspertu se trenutno nalazi:


 • Propisa: 131242

 • Službenih mišljenja: 16651

 • Sudske prakse: 9530

 • Modela akata: 870

 • Obrazaca: 38315

 • Podzakonskih akata: 97536

 • Prečišć. tekstova: 29654

 • Propisa CG: 1908

 • Propisa R.Srpske: 2346

 


Korisni linkovi: