Ekspert: poslednje izmene od 7.11.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 07.11.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o registraciji medicinskog sredstva ("Sl. glasnik RS", br. 84/18) 
 • Pravilnik o prometu na veliko medicinskih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 84/18) 
 • Pravilnik o obavezama proizvođača koje se primenjuju na uvoznike, veleprodaje i druga lica ("Sl. glasnik RS", br. 84/18) 
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o nepokretnostima za reprezentativne potrebe Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 84/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 112509
 • Službenih mišljenja: 15459
 • Sudske prakse: 8821
 • Modela akata: 807
 • Obrazaca: 32202
 • Podzakonskih akata: 83192
 • Prečišć. tekstova: 25409
 • Propisa CG: 1688
 • Propisa R.Srpske: 2072
 
Korisni linkovi: