Ekspert: poslednje izmene od 8.06.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 08.06.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2020. do 2023. godine ("Sl. glasnik RS", br. 80/20)
 • Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 80/20)
 • Pravilnik o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 80/20)
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 124867
 • Službenih mišljenja: 16297
 • Sudske prakse: 9269
 • Modela akata: 846
 • Obrazaca: 36432
 • Podzakonskih akata: 92579
 • Prečišć. tekstova: 28216
 • Propisa CG: 1835
 • Propisa R.Srpske: 2232
 
Korisni linkovi: