Ekspert: poslednje izmene od 9.11.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 09.11.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:


 • Odluka o obrazovanju Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 132/20)

 • Odluka o izboru Pokrajinske vlade ("Sl. list APV", br. 56/20)

 • Pravilnik o dodeli studentskih stipendija (AP Vojvodina) ("Sl. list APV", br. 55/20)

 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 107/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:


 • Propisa: 127543

 • Službenih mišljenja: 16537

 • Sudske prakse: 9400

 • Modela akata: 860

 • Obrazaca: 37336

 • Podzakonskih akata: 94559

 • Prečišć. tekstova: 28867

 • Propisa CG: 1892

 • Propisa R.Srpske: 2299

 


Korisni linkovi: