Ekspert: poslednje izmene od 9.11.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 09.11.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o obrazovanju Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 132/20)
 • Odluka o izboru Pokrajinske vlade ("Sl. list APV", br. 56/20)
 • Pravilnik o dodeli studentskih stipendija (AP Vojvodina) ("Sl. list APV", br. 55/20)
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 107/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 127543
 • Službenih mišljenja: 16537
 • Sudske prakse: 9400
 • Modela akata: 860
 • Obrazaca: 37336
 • Podzakonskih akata: 94559
 • Prečišć. tekstova: 28867
 • Propisa CG: 1892
 • Propisa R.Srpske: 2299
 
Korisni linkovi: