Ekspert: poslednje izmene od 9.12.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 09.12.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 86/19)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 86/19)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 86/19)
 • Zakon o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 86/19)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 86/19)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 121065
 • Službenih mišljenja: 16095
 • Sudske prakse: 9168
 • Modela akata: 832
 • Obrazaca: 35156
 • Podzakonskih akata: 89812
 • Prečišć. tekstova: 27243
 • Propisa CG: 1798
 • Propisa R.Srpske: 2182
Korisni linkovi: