Kontrolni broj - izračunavanje po modulu 97

U polje 'Broj' unesite podatak, po pravilu numerički, a u slučaju slovnih oznaka (A-Z) program će automatski izvršiti konverziju u odgovarajuće numeričke podatke, shodno Odluci o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima - "Sl. glasnik RS", br. 55/15, 78/15) i Pravilniku o poreskom računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 103/11). Kada ste uneli podatak, pritisnite dugme 'mod97' i u krajnjem desnom polju dobićete kontrolni broj.


Broj:

Za izračunavanje kontrolnog broja korišćeni su Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima - "Sl. glasnik RS", br. 55/15, 78/15) i Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Sl. glasnik RS", br. 16/16), kao i relevantni standard ISO 7064 97,10 (Data processing -- Check character systems).

Prečišćene tekstove navedenih propisa možete naći u "Ekspert"-u.