Poslednji dan školske godine

Završetak školske godine za učenike IV razreda četvorogodišnjih i III razreda trogodišnjih srednjih stručnih škola

Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2016/2017 godinu ("Sl. list APV", br. 33/16) 

Završetak školske godine za učenike IV razreda gimnazije

Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2016/2017 godinu ("Sl. list APV", br. 33/16) 

Završetak školske godine za učenike od I do VII razreda

Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2016/2017 godinu ("Sl. list APV", br. 33/16)

Završetak školske godine za učenike VIII razreda

Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2016/2017 godinu ("Sl. list APV", br. 33/16)

Završetak školske godine

Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2016/2017 godinu ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/16)

Završetak školske godine za učenike IV razreda gimnazije

Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2016/2017 godinu ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/16) 

Završetak školske godine za učenike od I do VII razreda

Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2016/2017 godinu ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/16)

Završetak školske godine za učenike VIII razreda

Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2016/2017 godinu ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/16)

Završetak školske godine

Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine ("Sl. list APV", br. 24/15)

Pages

Subscribe to RSS - Poslednji dan školske godine