Valorizacija

Saznajte više o valorizaciji (pojam, primena)
 

Valorizacija prema indeksu potrošačkih cena
(do 2011. godine prema indeksu cena na malo)

Rezultati obrade
Valorizacija izvršena na osnovu mesečnih indeksa potrošačkih cena u Srbiji, a za datume do 1.01.2011. prema mesečnim indeksima cena na malo u Republici Srbiji.