Da li se na istoj poreskoj prijavi (Obrascu PPP-PD), koja se podnosi za obračunski period (npr. april 2020.) sa datumom 04.01.2021., mogu iskazati zarade i naknade zarada koje se isplaćuju na teret poslodavca, i naknade zarada …

Od strane pretplatnika na stručni časopis “Informator” postavljeno je sledeće pitanje:

Da li se na istoj poreskoj prijavi (Obrascu PPP-PD), koja se podnosi za obračunski period (npr. april 2020. godine) sa datumom 04.01.2021. godine, mogu iskazati zarade i naknade zarada koje se isplaćuju na teret poslodavca, i naknade zarada koje se isplaćuju na teret drugih isplatilaca?

S tim u vezi “CEKOS IN” daje sledeći odgovor:

U ovom slučaju, poslodavac podnosi dve prijave (Obrazac PPP-PD):

  • jednu prijavu – za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima za koje ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava iz budžeta, u kojoj u polje 1.4. – Datum plaćanja, unosi datum 04.01.2021. godine, a
  • drugu prijavu – za isplate zaposlenima koji ostvaruju naknadu zarade na teret drugih isplatilaca.