Digitalna baza „EKSPERT“ (period pretplate: 12 meseci) – osnovna (prva) pretplata