Digitalno izdanje Priručnika za primenu Kontnog okvira za druga pravna lica – sa primerima knjiženja poslovnih promena

Pristup digitalnom izdanju (PDF) omogućen je samo kupcima štampanog izdanja knjige!

Ukoliko ste kupili knjigu, molimo Vas da se ulogujete sa korisničkim imenom i lozinkom koji su Vam dostavljeni uz knjigu.

Login se nalazi u gornjem desnom uglu ove strane.

Nakon što ste se prijavili, sa naslovne strane sajta izaberite link DIGITALNO IZDANJE PRIRUČNIKA.


Za upotrebu Priručnika u digitalnoj formi potrebno je da imate instaliran program Adobe Reader
ili sličan program za otvaranje PDF fajlova.