kalarhiva

GODIŠNJI MESEČNI

April 2024

P
U
S
Č
P
S
N
1
Uskršnji praznici za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica, počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Uskrsa
Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (”Sl. glasnik RS”, br. 43/01, 101/07 i 92/11) Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2023/2024 godinu („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 6/23)   Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2023 , ...
Prolećni raspust
Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za školsku 2023/2024 godinu („Službeni list APV“ br. 23/23)  , ...
Prolećni raspust
Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za školsku 2023/2024 godinu (“Službeni list APV” br. 23/23)  , ...
2
Prolećni raspust
Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za školsku 2023/2024 godinu („Službeni list APV“ br. 23/23)  , ...
Prolećni raspust
Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za školsku 2023/2024 godinu (“Službeni list APV” br. 23/23)  , ...
3
Prolećni raspust
Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za školsku 2023/2024 godinu („Službeni list APV“ br. 23/23)  , ...
Prolećni raspust
Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za školsku 2023/2024 godinu (“Službeni list APV” br. 23/23)  , ...
4
5
6
7
8
9
10
Prvi dan Ramazanskog bajrama
Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (”Sl. glasnik RS”, br. 43/01, 101/07 i 92/11) Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2023/2024 godinu („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 6/23)   Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2023 , ...
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu
Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (”Sl. glasnik RS”, br. 43/01, 101/07 i 92/11) Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2023/2024 godinu („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 6/23)   Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2023 , ...
23
24
25
26
27
28
29
Prolećni raspust
Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2023/2024 godinu (“Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 6/23)   , ...
Prolećni raspust
Čitav dan
Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2023/2024 godinu (“Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 6/23, 7/23)   , ...
30
Prolećni raspust
Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2023/2024 godinu (“Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 6/23)   , ...
Prolećni raspust
Čitav dan
Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2023/2024 godinu (“Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 6/23, 7/23)   , ...
1
2
3
4
5