Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu

  • Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (”Sl. glasnik RS”, br. 43/01, 101/07 i 92/11)

Ukratko o prazniku:

Obeležava se kao spomen na 21. oktobar 1941. godine i jesen 1941. godine kada su nemačke okupacione trupe izvršile masovni ratni zločin nad civilima u Kragujevcu i širom Srbije. Na suđenju tokom Nirnberškog procesa prihvaćena je činjenica da je u Kragujevcu streljano oko 7.000 civila, a naknadna istraživanja su utvrdila imena 2.792 ubijenih.

Ovaj praznik je postao zvaničan državni praznik Srbije u decembru 2011. godine kada je Narodna skupština Republike Srbije usvojila izmene Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji.

Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu je prvi put zvanično obeležen 21. oktobra 2012. godine u Kragujevcu u Spomen-parku Kragujevački oktobar.

Oznake događaja

Državni praznik - radni