Prijemni ispiti za upis učenika u srednje škole za školsku 2023/2024. godinu

  • Za učenike navedene u članu 11. Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2022/2023 godinu. U tabelarnom pregledu Pravilnika kao dani polaganja prijemnih ispita obeleženi su 12. do 14. maj i 19. do 21. maj („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 5/22)  
  • Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za školsku 2022/2023 godinu („Službeni list APV“ br. 24/22) 

Oznake događaja

Prijemni ispit