Prvi dan Kurbanskog bajrama

  • Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (”Sl. glasnik RS”, br. 43/01, 101/07 i 92/11)
  • Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2023/2024 godinu („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 6/23)  
  • Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2023/2024 godinu („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 6/23, 7/23)  
  • Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za školsku 2023/2024 godinu („Službeni list APV“ br. 23/23)
  • Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za školsku 2023/2024 godinu („Službeni list APV“ br. 23/23) 

Ukratko o prazniku:

Kurban bajram - drugi najveći islamski praznik se obeležava trećeg dana Hadža – godišnjeg muslimanskog hodočašća, pa se naziva i Hadžijski, jer se u to vreme muslimani hodočasnici nalaze u Meki, kada obavljaju petu muslimansku dužnost – hadž. Smatra se da je hadžija Alahov gost kome se pruža prilika da mu se oproste svi gresi. Nakon molitve u Meki, hodočasnici odlaze do planine Arafat gde se veruje da je Muhamed poslednji put propovedao.

Prema običaju, vernici širom sveta prinose žrtvu (kurban), u vidu ovce, koze, krave ili kamile, što simboliše spremnost proroka Ibrahima da žrtvuje svog sina Ismaila, u ime Boga. Kako predanje kaže, Ibrahimu je u snu bilo naređeno da Bogu žrtvuje svog sina Ismaila. Predanje se završava tako što Bog zamenjuje Ismaila žrtvenom životinjom.

Ovaj veliki praznik obeležava se 2 meseca i 10 dana nakon Ramazanskog bajrama, njegova proslava traje četiri dana i dočekuje se u kućama. Glavne aktivnosti islamskih vernika u danima Bajrama su svečano klanjanje Bajram ramaza prvog jutra i priprema kurbana, odnosno žrtve, obično ovna. Meso kurbana se deli siromašnima, rodbini i prijateljima. Čestita se rečenicom „Bajram šerif mubarek olsun“ što u prevodu znači „neka bude čestit i blagosloven Bajram“.

Oznake događaja

Verski praznik