Završetak prvog polugodišta

  • Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za školsku 2023/2024 godinu („Službeni list APV“ br. 23/23)

Oznake događaja

Završetak prvog polugodišta