Završetak prvog polugodišta

  • Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2023/2024 godinu („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 6/23)  

Oznake događaja

Završetak prvog polugodišta