Završetak prvog polugodišta

  • Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za školsku 2023/2024 godinu (“Službeni list APV” br. 23/23) 

Oznake događaja

Završetak prvog polugodišta