Donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju

Narodna skupština Republike Srbije, donela je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju („Sl. glasnik RS“, broj 83/14; u daljem tekstu: Izmena zakona), koji stupa na snagu 13. avgusta 2014. godine, osim odredbe člana 10. Izmene zakona (odnose se na izmene u članu 29. Zakona o stečaju) – koje se primenjuju od 1.10.2014. godine i odredbe člana 1. stav 2. Izmene zakona (odnose se na izmene u članu 10. Zakona o stečaju) – koje se primenjuju od 1.01.2015. godine. 

Prečišćen tekst Zakona o stečaju („Sl. glasnik RS“, br. 104/09, 99/11 – dr. zakon, 71/12 – US i 83/14) smo poslali svim pretplatnicima na časopis „Informator“, a možete ga poručiti OVDE.