Ekspert: poslednje izmene od 01.01.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 01.01.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP) („Sl. glasnik RS“, br. 117/13)
 • Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacije i fonograma („Sl. glasnik RS“, br. 117/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 73768
 • Službenih mišljenja: 11880
 • Sudske prakse: 6957
 • Modela akata: 589
 • Obrazaca: 20221
 • Podzakonskih akata: 53461
 • Prečišć. tekstova: 16447
 • Propisa CG: 958
 • Propisa R.Srpske: 1401

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.