Ekspert: poslednje izmene od 01.02.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 01.02.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2021. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (“Sl. glasnik RS”, br. 5/21)
 • Odluka o promeni naziva Kliničkog centra Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 5/21)
 • Odluka o promeni naziva Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć (“Sl. glasnik RS”, br. 5/21)
 • Odluka o promeni naziva Arhiva Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 5/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 129720
 • Službenih mišljenja: 16589
 • Sudske prakse: 9483
 • Modela akata: 865
 • Obrazaca: 38064
 • Podzakonskih akata: 96284
 • Prečišć. tekstova: 29352
 • Propisa CG: 1900
 • Propisa R.Srpske: 2329

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.