Ekspert: poslednje izmene od 01.03.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 01.03.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Sl. glasnik RS“, br. 16/16) 
 • Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS“, br. 16/16) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 15/16) 
 • Zakon o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS“, br. 15/16)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 91084
 • Službenih mišljenja: 13144
 • Sudske prakse: 7680
 • Modela akata: 667
 • Obrazaca: 25332
 • Podzakonskih akata: 66985
 • Prečišć. tekstova: 20207
 • Propisa CG: 1257
 • Propisa R.Srpske: 1653

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.