Ekspert: poslednje izmene od 01.03.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 01.03.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (“Sl. glasnik RS”, br. 14/17) 
 • Odluka Ustavnog suda IUz-424/2014 (odnosi se na Zakon o radu) (“Sl. glasnik RS”, br. 13/17) 
 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (za period januar-jun 2017. godine) (“Sl. glasnik RS”, br. 13/17) 
 • Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva (“Sl. glasnik RS”, br. 13/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 98523
 • Službenih mišljenja: 14399
 • Sudske prakse: 8133
 • Modela akata: 726
 • Obrazaca: 27926
 • Podzakonskih akata: 72621
 • Prečišć. tekstova: 22011
 • Propisa CG: 1419
 • Propisa R.Srpske: 1823

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.