Ekspert: poslednje izmene od 01.03.2021

Ekspert Internet je ažuriran 01.03.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2021. godini („Sl. glasnik RS“, br. 15/21)
 • Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka („Sl. glasnik RS“, br. 15/21)
 • Aneks III Kolektivnog ugovora za organe Autonomne pokrajine Vojvodine („Sl. list APV“, br. 6/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 130369
 • Službenih mišljenja: 16600
 • Sudske prakse: 9506
 • Modela akata: 868
 • Obrazaca: 38194
 • Podzakonskih akata: 96833
 • Prečišć. tekstova: 29464
 • Propisa CG: 1904
 • Propisa R.Srpske: 2336

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.