Ekspert: poslednje izmene od 01.04.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 01.04.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju (“Sl. glasnik RS”, br. 30/15)
 • Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica (“Sl. glasnik RS”, br. 30/15)
 • Pravilnik o načinu izvršenja vanzavodskih sankcija i mera i organizaciji i radu Poverenika (“Sl. glasnik RS”, br. 30/15)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 84120
 • Službenih mišljenja: 12486
 • Sudske prakse: 7398
 • Modela akata: 636
 • Obrazaca: 23266
 • Podzakonskih akata: 61664
 • Prečišć. tekstova: 18604
 • Propisa CG: 1118
 • Propisa R.Srpske: 1559

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.