Ekspert: poslednje izmene od 01.04.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 01.04.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o izmeni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima (“Sl. glasnik RS”, br. 22/19) 
 • Odluka o utvrđivanju Godišnjeg plana obrazovanja odraslih u Republici Srbiji za 2019. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 21/19) 
 • Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva o dostavljanju podataka banaka radi praćenja određenih monetarnih kretanja (“Sl. glasnik RS”, br. 21/19) 
 • Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu odobravanja kredita za održavanje dnevne likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od vrednosti (“Sl. glasnik RS”, br. 21/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 115884
 • Službenih mišljenja: 15675
 • Sudske prakse: 8974
 • Modela akata: 814
 • Obrazaca: 33489
 • Podzakonskih akata: 85858
 • Prečišć. tekstova: 26110
 • Propisa CG: 1724
 • Propisa R.Srpske: 2108

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.