Ekspert: poslednje izmene od 01.06.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 01.06.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o vrstama i količinama opasnih materija, objektima i drugim kriterijumima na osnovu kojih se sačinjava Plan zaštite od udesa i preduzimaju mere za sprečavanje udesa i ograničavanje uticaja udesa na život i zdravlje ljudi, materijalna dobra i životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 48/16) 
 • Pravilnik o utvrđivanju Liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda („Sl. glasnik RS“, br. 48/16) 
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept („Sl. glasnik RS“, br. 48/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 92853
 • Službenih mišljenja: 13474
 • Sudske prakse: 7813
 • Modela akata: 679
 • Obrazaca: 26073
 • Podzakonskih akata: 68339
 • Prečišć. tekstova: 20655
 • Propisa CG: 1294
 • Propisa R.Srpske: 1719

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.