Ekspert: poslednje izmene od 01.07.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 01.07.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (U PRIMENI OD 1.09.2013. GODINE) („Sl. glasnik RS“, br. 55/13)
 • Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju (U PRIMENI OD 1.09.2013. GODINE) („Sl. glasnik RS“, br. 55/13)
 • Zakon o obrazovanju odraslih („Sl. glasnik RS“, br. 55/13)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 55/13)
 • Zakon o dopuni Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Sl. glasnik RS“, br. 55/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 69793
 • Službenih mišljenja: 11643
 • Sudske prakse: 6716
 • Modela akata: 562
 • Obrazaca: 18260
 • Podzakonskih akata: 50591
 • Prečišć. tekstova: 15343
 • Propisa CG: 905
 • Propisa R.Srpske: 1323

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.