Ekspert: poslednje izmene od 01.07.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 01.07.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje („Sl. glasnik RS“, br. 46/19) 
 • Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2019. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 46/19) 
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Ministarstvu finansija – Poreska uprava („Sl. glasnik RS“, br. 46/19) 
 • Pravilnik o izgledu službenog odela poljoprivrednog inspektora („Sl. glasnik RS“, br. 46/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 117634
 • Službenih mišljenja: 15863
 • Sudske prakse: 9027
 • Modela akata: 821
 • Obrazaca: 33953
 • Podzakonskih akata: 87252
 • Prečišć. tekstova: 26438
 • Propisa CG: 1749
 • Propisa R.Srpske: 2126

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.