Ekspert: poslednje izmene od 01.08.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 01.08.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 58/18) 
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o prijavljivanju zaraznih bolesti i posebnih zdravstvenih pitanja („Sl. glasnik RS“, br. 58/18) 
 • Pravilnik o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja („Sl. glasnik RS“, br. 58/18)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 110392
 • Službenih mišljenja: 15355
 • Sudske prakse: 8736
 • Modela akata: 793
 • Obrazaca: 31434
 • Podzakonskih akata: 81552
 • Prečišć. tekstova: 24968
 • Propisa CG: 1661
 • Propisa R.Srpske: 2041

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.