Ekspert: poslednje izmene od 01.09.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 01.09.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uputstvo o koordinaciji traganja i spasavanja na vodnim putevima („Sl. glasnik RS“, br. 84/21)
 • Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja, osim postrojenja za sagorevanje („Sl. glasnik RS“, br. 83/21)
 • Uredba o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupca – proizvođača i snabdevača („Sl. glasnik RS“, br. 83/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 134339
 • Službenih mišljenja: 16865
 • Sudske prakse: 9640
 • Modela akata: 883
 • Obrazaca: 39310
 • Podzakonskih akata: 99846
 • Prečišć. tekstova: 30430
 • Propisa CG: 1951
 • Propisa R.Srpske: 2416

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.