Ekspert: poslednje izmene od 01.10.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 01.10.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 93/12)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“, br. 93/12)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 93/12)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 93/12)
 • Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 93/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 64367
 • Službenih mišljenja: 11166
 • Sudske prakse: 6396
 • Modela akata: 531
 • Obrazaca: 16728
 • Podzakonskih akata: 46663
 • Prečišć. tekstova: 14030
 • Propisa CG: 845
 • Propisa R.Srpske: 1167

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.