Ekspert: poslednje izmene od 01.11.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 01.11.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmenama Uredbe o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor („Sl. glasnik RS“, br. 96/17) 
 • Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora („Sl. glasnik RS“, br. 96/17) 
 • Pravilnik o načinu proračuna i prikazivanja udela svih vrsta izvora energije u prodatoj električnoj energiji („Sl. glasnik RS“, br. 96/17) 
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. novembra 2017. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 96/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 104211
 • Službenih mišljenja: 14949
 • Sudske prakse: 8398
 • Modela akata: 760
 • Obrazaca: 29693
 • Podzakonskih akata: 76997
 • Prečišć. tekstova: 23366
 • Propisa CG: 1541
 • Propisa R.Srpske: 1919

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.