Ekspert: poslednje izmene od 02.02.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 02.02.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o odbrani („Sl. glasnik RS“, br. 10/15)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 10/15)
 • Poseban kolektivni ugovor za ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 10/15)
 • Odluka o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 9/15)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 82961
 • Službenih mišljenja: 12417
 • Sudske prakse: 7355
 • Modela akata: 630
 • Obrazaca: 22590
 • Podzakonskih akata: 60738
 • Prečišć. tekstova: 18384
 • Propisa CG: 1097
 • Propisa R.Srpske: 1544

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.