Ekspert: poslednje izmene od 02.02.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 02.02.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Sl. glasnik RS“, br. 10/22)
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa („Sl. glasnik RS“, br. 10/22)
 • Pravilnik o zahtevima u pogledu energetske efikasnosti u postupku javne nabavke („Sl. glasnik RS“, br. 10/22)
 • Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti kulture („Sl. glasnik RS“, br. 10/22)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 138379
 • Službenih mišljenja: 16976
 • Sudske prakse: 9781
 • Modela akata: 896
 • Obrazaca: 40581
 • Podzakonskih akata: 102957
 • Prečišć. tekstova: 31360
 • Propisa CG: 2043
 • Propisa R.Srpske: 2496

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.