Ekspert: poslednje izmene od 02.05.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 02.05.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“, br. 50/22)
 • Uredba o izmenama Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte („Sl. glasnik RS“, br. 50/22)
 • Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica („Sl. glasnik RS“, br. 50/22)
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa („Sl. glasnik RS“, br. 50/22)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 140449
 • Službenih mišljenja: 17124
 • Sudske prakse: 9856
 • Modela akata: 904
 • Obrazaca: 41318
 • Podzakonskih akata: 104549
 • Prečišć. tekstova: 31820
 • Propisa CG: 2105
 • Propisa R.Srpske: 2565

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.