Ekspert: poslednje izmene od 02.07.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 02.07.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o standardima za primenu pojedinih citostatika i određenih specifičnih lekova za lečenje malignih oboljenja osiguranih lica Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 62/12)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 62/12)
 • Pravilnik o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad za 2012. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 61/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 62841
 • Službenih mišljenja: 10851
 • Sudske prakse: 6299
 • Modela akata: 516
 • Obrazaca: 16319
 • Podzakonskih akata: 45485
 • Prečišć. tekstova: 13677
 • Propisa CG: 812
 • Propisa R.Srpske: 1108

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.