Ekspert: poslednje izmene od 02.09.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 02.09.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima („Sl. glasnik RS“, br. 76/13)
 • Uredba o izgledu, sadržaju i načinu popunjavanja obrazaca, kao i o načinu dostavljanja i obrade podataka koji se unose u Registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 76/13)
 • Pravilnik o utvrđivanju cena zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 76/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 71134
 • Službenih mišljenja: 11698
 • Sudske prakse: 6790
 • Modela akata: 568
 • Obrazaca: 18622
 • Podzakonskih akata: 51480
 • Prečišć. tekstova: 15732
 • Propisa CG: 926
 • Propisa R.Srpske: 1342

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.