Ekspert: poslednje izmene od 02.10.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 02.10.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o radu Nacionalnog komiteta za olakšice u vazdušnom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, br. 87/17) 
 • Pravilnik o prijavi prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice („Sl. glasnik RS“, br. 87/17) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 87/17)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 103405
 • Službenih mišljenja: 14894
 • Sudske prakse: 8373
 • Modela akata: 754
 • Obrazaca: 29589
 • Podzakonskih akata: 76361
 • Prečišć. tekstova: 23195
 • Propisa CG: 1527
 • Propisa R.Srpske: 1905

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.