Ekspert: poslednje izmene od 02.10.2023.

Ekspert Internet je ažuriran 02.10.2023. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

„Sl. glasnik RS“ 82/23

„Sl. gl. RS – Prosv. glasnik“ 14/23

„Sl. gl. RS – Međunarodni ugovori“ 5/23

„Sl. list APV“ 38/23

„Sl. list grada Beograda“ 63/23

„Sl. list grada Bora“ 32/23

„Sl. list grada Čačka“ 11/23

„Sl. glasnik grada Jagodina“ 15/23

„Sl. list grada Kikinde“ 16/23

„Sl. list grada Kragujevca“ 21/23

„Sl. list grada Kraljeva“ 28/23

„Sl. list grada Kruševca“ 13/23

„Sl. glasnik grada Leskovca“ 23/23

„Sl. list grada Loznice“ 7/23

„Sl. list grada Niša“ 86/23

„Sl. list grada Novog Sada“ 41/23

„Sl. list grada Pančeva“ 27/23

„Sl. glasnik grada Požarevca“ 2/23

„Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.“ 3/23

„Sl. list grada Smedereva“ 2/23

„Sl. list grada Sombora“ 11/23

„Sl. list grada Sremska Mitrovica“ 8/23

„Sl. list grada Subotice“ 30/23

„Sl. list grada Užica“ 29/23

„Sl. glasnik grada Valjeva“ 6/23

„Sl. glasnik grada Vranja“ 16/23

„Sl. list grada Vršca“ 8/23

„Sl. list grada Zaječara“ 34/23

„Sl. list grada Zrenjanina“ 14/23

„Sl. list opština Srema“ 25/23

„Sl. list opštine Beočin“ 3/23

„Sl. list opštine Inđija“ 9/23

„Sl. list opštine Šid“ 15/23

„Sl. list CG“ 85/23

„Sl. glasnik Republike Srpske“ 77/23

„Sl. glasnik BiH“ 62/23

„Sl. novine Federacije BiH“ 73/23

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o sadržini i načinu izrade programa razvoja turističkog proizvoda i sadržini i načinu podnošenja predloga za donošenje programa razvoja turističkog proizvoda („Sl. glasnik RS“, br. 82/23)
 • Pravilnik o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, visini depozita u zavisnosti od kategorije licence, načinu aktiviranja, nameni sredstava, kao i o drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja („Sl. glasnik RS“, br. 82/23)
 • Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije i unošenje podataka u centralni informacioni sistem od strane turističkih agencija („Sl. glasnik RS“, br. 82/23)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 151255
 • Službenih mišljenja: 17644
 • Sudske prakse: 10251
 • Modela akata: 938
 • Obrazaca: 44042
 • Podzakonskih akata: 112874
 • Prečišć. tekstova: 34152
 • Propisa CG: 2250
 • Propisa R.Srpske: 2794

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.