Ekspert: poslednje izmene od 02.12.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 02.12.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja („Sl. glasnik RS“, br. 104/13)
 • Zakon o robnim rezervama („Sl. glasnik RS“, br. 104/13)
 • Zakon o privatnom obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, br. 104/13)
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija i privrede – Poreska uprava („Sl. glasnik RS“, br. 104/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 72969
 • Službenih mišljenja: 11846
 • Sudske prakse: 6929
 • Modela akata: 586
 • Obrazaca: 19793
 • Podzakonskih akata: 52851
 • Prečišć. tekstova: 16257
 • Propisa CG: 955
 • Propisa R.Srpske: 1390

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.