Ekspert: poslednje izmene od 03.01.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 01.01.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 118/17) 
 • Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o lokacijskim uslovima („Sl. glasnik RS“, br. 117/17) 
 • Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu („Sl. glasnik RS“, br. 117/17) 
 • Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti socijalne zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 117/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 105699
 • Službenih mišljenja: 15009
 • Sudske prakse: 8487
 • Modela akata: 768
 • Obrazaca: 30047
 • Podzakonskih akata: 78110
 • Prečišć. tekstova: 23759
 • Propisa CG: 1573
 • Propisa R.Srpske: 1947

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.