Ekspert: poslednje izmene od 03.01.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 03.01.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 132/21)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Sl. glasnik RS“, br. 132/21)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 130/21)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 129/21)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik RS“, br. 129/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 137635
 • Službenih mišljenja: 16945
 • Sudske prakse: 9764
 • Modela akata: 895
 • Obrazaca: 40415
 • Podzakonskih akata: 102411
 • Prečišć. tekstova: 31163
 • Propisa CG: 2026
 • Propisa R.Srpske: 2479

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.