Ekspert: poslednje izmene od 03.02.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 03.02.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmenama Uredbe o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept („Sl. glasnik RS“, br. 8/16) 
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. februara 2016. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 7/16) 
 • Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2015. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 7/16) 
 • Pravilnik o katastarskom premeru i katastru nepokretnosti („Sl. glasnik RS“, br. 7/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 90418
 • Službenih mišljenja: 13077
 • Sudske prakse: 7657
 • Modela akata: 665
 • Obrazaca: 25163
 • Podzakonskih akata: 66453
 • Prečišć. tekstova: 20071
 • Propisa CG: 1253
 • Propisa R.Srpske: 1650

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.