Ekspert: poslednje izmene od 03.03.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 03.03.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 23/14)
 • Pravilnik o visini nagrade za rad advokata za odbrane po službenoj dužnosti („Sl. glasnik RS“, br. 23/14)
 • Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2014. godini („Sl. glasnik RS“, br. 23/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 74947
 • Službenih mišljenja: 11971
 • Sudske prakse: 7031
 • Modela akata: 594
 • Obrazaca: 20746
 • Podzakonskih akata: 54326
 • Prečišć. tekstova: 16809
 • Propisa CG: 980
 • Propisa R.Srpske: 1439

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.