Ekspert: poslednje izmene od 03.06.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 03.06.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 47/13)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 47/13)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 47/13)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“, br. 47/13)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 47/13)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 47/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 69343
 • Službenih mišljenja: 11595
 • Sudske prakse: 6639
 • Modela akata: 558
 • Obrazaca: 18120
 • Podzakonskih akata: 50257
 • Prečišć. tekstova: 15254
 • Propisa CG: 899
 • Propisa R.Srpske: 1315

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.