Ekspert: poslednje izmene od 03.07.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 03.07.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o posebnim uslovima prometa određene robe („Sl. glasnik RS“, br. 63/12)
 • Uredba o izmeni Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama („Sl. glasnik RS“, br. 63/12)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize („Sl. glasnik RS“, br. 63/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 62861
 • Službenih mišljenja: 10851
 • Sudske prakse: 6299
 • Modela akata: 516
 • Obrazaca: 16320
 • Podzakonskih akata: 45496
 • Prečišć. tekstova: 13686
 • Propisa CG: 812
 • Propisa R.Srpske: 1108

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.